• יצירת פאר מבית הישי”ג בבית שמש: “ואשיחה בנפלאותיך”

    קובץ ייחודי אשר יצא לאור מהיכל ‘ישיבה גדולה ליובאוויטש’ בבית שמש בראשות הרב ישראל נחמן לרנר, הפך לשיחת היום בתוככי היכלי ישיבות תומכי תמימים ובקרב רבים מאנ”ש • גליון איכותי זה היו”ל ע”י מערכת ‘הערות וביאורים’, שופך לראשונה אור על סוגיות עומק רבות בנגלה, בחסידות ובגאולה ומשיח מתוך שיחותיו הק’ של כ”ק אד”ש מלך המשיח • לקריאה והורדת הקובץ