• התאחדות החסידים: מכתב כללי לל"ג בעומר הופץ ברחבי הארץ

    בקשר עם ל"ג בעומר, הפיץ ארגון 'התאחדות החסידים' ברחבי ארץ הקודש מכתב כללי, תוך קריאה לאנ"ש לקיים את בקשת הרבי: "בקשה נפשית לסייע, לעודד ולזרז בכל עניני המכתב ובמיוחד בקיום הכינוס ועריכת התהלוכה" • למכתב המלא