• פרסום ראשון: עלי הגהה י"א וי"ג ניסן תשמ"ח

    בעמדנו בימים הסמוכים ליום הבהיר י"א ניסן, מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אד"ש – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחות י"א וי"ג ניסן ה'תשמ"ח. חוברת זו היא העשרים וחמש בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array