• מנחת עשיר: התמימים בצפת בסט הערות ופלפולים מהודר

    ימי ההכנה לי"א ניסן: תלמידי ישיבת חח"ל צפת הוציאו לאור סט חגיגי ומהודר לרגל י"א ניסן – מאה ועשרים שנה! תקופה ארוכה עמלים תלמידי ורבני הישיבה הגדולה בצפת ע"מ להעניק 'מנחת עשיר' לכ"ק אד"ש מה"מ – מעל 2000 עמודים מלאים בהערות ופלפולים בכל חלקי התורה מאת תלמידי ורבני הישיבה ורבני אנ"ש נוספים. הסט מתחלק לשלושה חלקים • לכתבה המלאה וצפיה בקבצים