• רבני חב"ד בקריאה להשתתף בהכנסת ספר תורה השביעי

    לקראת הכנסת ספר התורה השביעי של ילדי ישראל מחר, בירושלים עיה"ק קוראים הרבנים – ראשי ישיבות, דיינים, רבני קהילות וחברי מכון הלכה חב"ד, לאנ"ש והשלוחים להגיע להשתתף המעמד הגדול, הרצון ולנחת רוח הרבי מלך המשיח. כמו כן קוראים הרבנים למנהלי מחנות הקיץ וכו', להביא את הילדים להשתתף במעמד המיוחד. במכתב מצוטטים דברי הרבי מה"מ שכל אחד "ישתתף בסיום בנשמתו (גם) בגופו (גם) בממונו" • למכתב המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array