• נקודה בפרשה: שתי דקות על שטיפת כלים

    משה ואלעזר הכהן מצווים את בני-ישראל לטהר ולהכשיר את הכלים שלקחו כשלל ממלחמת מדיין. אלו הן שתי גישות לשינוי חיובי בחיים: הטהרה (משה) היא זיכוך כללי, והכשרה (אלעזר) היא ניקיון פנימי, יסודי, שמוציא את הרע שנבלע פנימה • 'נקודה' מאת השליח הרב עומר הלוי • לצפיה בוידאו