• פרסום ראשון: הגהות על שיחת פרשת במדבר ה'תשמ"ו

    בקרב חסידי חב"ד, השבת שלפני חג השבועות מכונה בשם 'שבת אחדות'. זאת בעקבות התוועדות ש"פ בחוקותי ה'תשמ"ו, אז הורה כ"ק אד"ש מה"מ אשר בכל מקום יתאספו בשבת שלפני זמן מתן תורתנו, ויעוררו ע"ד אחדות ישראל. לקראת ש"פ במדבר – מערכת מפתח מפרסמים – בפעם הראשונה – צילום כתי"ק עלי-ההגהה המלאים מאותה שיחה • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array