• הזדמנות כפולה להתחבר ולחבר את המקורבים ללימוד חת”ת

    עקבות המצב בארץ הקדש ובהמשך להוראה לפועל של הרבי מלך המשיח ובהתאם לשיחת הקדש מפרשת במדבר ערב חג השבועת ה’תשנ”א לחדש בכמות ואיכות הלימוד • “…ששלשה שיעורים אלו הם כנגד ג’ הרועים הקשורים עם חג השבועות, חומש – כנגד משה רבנו שקיבל תורה מסיני, תהילים – ספרו של דוד המלך שמת בעצרת, ותניא – ביאור בתורת ישראל הבעש”ט שגם יום ההילולא שלו הוא בחג השבועות” • להורדת האפליקציה במכשיר אנדרואיד • להורדת האפליקציה במכשיר אפל.