• מהם הסודות שרב מחתן צריך לדעת?

    הרצאה מיוחדת עם הרב פיני אלטהויז ראש מחלקת הנישואין ברבנות חולון • דברי ברכה: הרב אליהו יוחנן גוראריה רב העיר חולון וראש ועד ההסמכה של מכללת למען ילמדו • ההשתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש בלבד • לפרטים נוספים

    בימין: הרב גוראריה והרב אלטהויז