• "יום שמחת רשב"י": פאראד ל"ג בעומר תשד"מ מתורגם לעברית

    לרגל ל"ג בעומר, תלמידי התמימים מתוועדים עם הרבי מלך המשיח בוידאו אותו מפרסם היום לראשונה מכון "פארבריינגען עם הרבי" מבית ארגון את"ה העולמי, של השיחה שנאמרה בפאראד ל"ג בעומר – ח"י אייר תשד"מ עם כתוביות בתרגום ללשון הקודש • צפו בשיחה המתורגמת