• קובץ הערות מישיבת חב"ד בצפת

    לרגל חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, הוציאו לאור תלמידי התמימים דישיבת חב"ד ליובאוויטש – צפת קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש', גליון חמישי לשנה זו, ובו חידושים וביאורים ביניני משיח וגאולה, בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, נגלה, חסדות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו בעיקר ע"י תלמידי התמימים והצוות של הישיבה • להורדת הקובץ