• פנינים מתורת אביו של הרבי לימים הנוראים

    אנו שמחים להגיש בזה תדפיס-דוגמא מתוך הספר 'בדרך הרמז' שעתיד לצאת לאור בעז"ה על ידי הרב מנחם מענדל רייצעס. התדפיס יוצא לאור לכבוד הימים הנוראים הבעל"ט, והוא כולל רמזים השייכים לעניני ראש השנה, יום הכפורים ועשרת ימי תשובה. ענינו של הספר הוא להגיש בדרך קצרה ובהירה רעיונות מתוך חלק ה'רמז' שבתורה, מתוך סדרת הספרים 'לקוטי לוי יצחק' של כ"ק הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן ע"ה • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array