• בשורה: פתרון לכלים חדשים כשאין אפשרות לטבילה

    עקב נגיף הקורונה במקומות רבים בעולם לא יכולים לטבול כלים, כפתרון זמני לקראת הפסח ולאחר התייעצות רחבה הוחלט לערוך שטר מתנה לגוי שיפוקח ויבוצע ע"י הרב מנחם ללום מרבני "מכון הלכה חב"ד" וחבר וועד רבני ליובאוויטש בצרפת • להוראות הלכתיות ומילוי השטר

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array