• כינוס תורה: שומע כעונה בלימוד תורה

    כהמשך לחג השבועות, התקיים בבית חיינו – 770, כינוס תורה בו נשאו דברים רבנים חשובים, בשלל נושאים בנגלה ובחסידות. חב"ד אינפו שמח לפרסם את הוידאו המלא מהכינוס. החלק הראשון: הרב יוסף ישעיה ברוין, מרא דאתרא וחבר הבד"צ, נושא דברים בנושא "שומע כעונה" בלימוד התורה • לצפיה בוידאו