• ספר המאמרים לחג השבועות הגיע לאה"ק

    רק לפני כשבועיים הופיע ספר הקודם, וכעת מפתיעים המכון להפצת תורתו של משיח עם ספר חדש בסידרה הפופולרית: היום (ה') יצא ממכבש הדפוס כרך השלשה עשר – ספר המאמרים שבועות, ובו 560 (!) עמודים גדושים בכל מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על חג השבועות • לרשימת הנציגים