• string(5) "55872"

   דבר מלכות לש"פ בחוקותי: איך להתכונן לשבועות?

   צפיות
   3317 וידאו

   דבר מלכות לש"פ בחוקותי: איך להתכונן לשבועות?   Error: Contact form not found.

   כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. למה התורה מדגישה במיוחד את הזמן שבו עם ישראל בא להר סיני – ראש חודש סיון. מה לומדים מכך שהתורה ניתנה במדבר מקום הפקר? האם אפשר להסיק מכך שכל אדם צריך להפקיר את עצמו?

   כיצד ייתכן שעברו כ"כ הרבה שנים ומשיח עדיין לא בא?

   באיזה שלב בחיים נכנסת הנשמה הקדושה לגוף? למה מלמדים את כל התורה לאדם לפני לידתו? למה חז"ל מכנים את חג השבועות כ"ראש השנה"? איך אפשר להרגיש שהקללות שבפרשה הם רק ברכות? למה הקב"ה "טרח" לברוא את העולם בעשרה מאמרות אם הוא יכול היה לברוא אותו במאמר אחד? מאיפה היה לבעש"ט כח להפוך צרות של אנשים שבאו אליו ולהושיעם? ההוראה להביא את הילדים לשמוע את עשרת הדיברות בשבועות.

   על כך ועוד בשיעור מאת הרב חיים יוסף גינזבורג, ראש ישיבת חב"ד ברמת אביב.

   תגיות: , ,

   פנה אלינו בנוגע לכתבה זו