• החיבור התורני של הרב לרנר ע"ה: מקוה ע"ג האוצר

    לפני מספר שנים, פירסם הרב בועז לרנר ע"ה קונטרס על מנת להציג את השתלשלות העניינים שהביאו לתקנת המקוה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ואת הדרך שבה בירר וביאר הרבי במהלך השנים תקנה • עם פטירתו, אנו מגישים את הקונטרס להורדה, ויהא זה לעילוי נשמתו • להורדת הקונטרס