• פרשת תזריע-מצורע: שתי דקות על “לשפוט מאהבה”

    אדם שלקה בנגע צרעת נדרש לעבור שני שלבים: א – ראיית הנגע על-ידי חכם. ב – קביעת הכהן האם הוא טמא • לעיתים גם אנחנו נכנסים לתוך נעליים של שופט ובקלות חורצים את גורל עצמנו ואת גורלם של אנשים אחרים • ‘נקודה’ של 2 דקות המלמדת שרק אדם שפועל בשם האהבה יכול לערוך דין ומשפט כלפי עצמו וכלפי הזולת • לצפיה