• חדש על המדף: קובץ י"א ניסן – שנת הקי"ד

    בימים האחרונים יצא מבית הדפוס הספר "קובץ י"א ניסן – שנת הקי"ד", לכבוד י"א ניסן. הספר מכיל ביאורים מרבותינו נשיאינו על מזמור קי"ד בתהלים, המזמור החדש שהרבי שליט"א מתחיל לאומרו בי"א ניסן, ומכיל 144 עמודים לכל הפרטים ולהורדת הספר