• פרשת צו: שתי דקות על סודם של הבגדים

    האם הבגדים עושים את האדם? האם בגדים קונים לפי צו האופנה או שיש לכך גם כוונה רוחנית? הכוהנים שעבדו בבית-המקדש נצטוו ללבוש בגדים מיוחדים – בגדי כהונה. אחת העבודות במקדש הייתה 'הוצאת הדשן' אל מחוץ למחנה. לעבודה זו הכוהן נדרש לפשוט את בגדי הכהונה וללבוש בגדים אחרים. מאת השליח הרב עומר הלוי • לצפיה