• כינוס תורה: טעה והתחיל של חול בשבת ויום טוב בתפילת י״ח

    בכינוס תורה שנערך בהמשך לחג השבועות בבית חיינו – 770, נשא דברים הרב שלום דובר לוין, ספרן ראשי בספריית ליובאוויטש, בנושא "טעה והתחיל של חול בשבת ויום טוב בתפילת שמונה עשרה" • לצפיה