• מאכל איסור שנפל להיתר בכמה הוא מתבטל?

    לקראת פתיחת קורס 'איסור והיתר' האינטרנטי בקרוב, מכון 'סמיכה למעשה' חושף סרטון נוסף – טעימה מהקורס: במה מבטלים בשישים איסור שנפל להיתר? • מקומות אחרונים נותרו, להרשמה: 0723931111 • לצפיה