• עד כמה חמור צום גדליה?

    המד"א וחבר הבד"צ דקראון הייטס הרב יוסף ישעיה ברוין בסרטון – עד כמה חמור צום גדליה? • להצטרפות לתפוצת הסרטונים נא לשמור את המספר 347-456-5665 1+ ברשימת אנשי הקשר שלכם, ואחר-כך לשלוח למספר זה הודעה עם המילה "מנוי" • לצפיה