• כיצד התרחשה השואה, הרי "בטלו ההשמדות ולא יהיו עוד"?

    בקשר עם היום בו מציינים יהודים בארץ הקודש את שואת יהודי אירופה בדור האחרון, אנו מביאים בזה כתב יד קודש בנושא קידוש ה' של חללי השואה הי"ד • הרבי כותב על מכתבו של הרב יהושע מונדשיין ע"ה, שניסה להסביר כיצד זה התרחשה השואה האיומה, לאחר שאדמו"ר האמצעי מביא מהאריז"ל שמתקופתו "בטלו השמדות ולא יהי' עוד". • למענה הרבי

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array