• "מחובר – לא בטל!" • שיחה בחרוזים

    "הלכה מעניינת באיסור ערלה: אם התערבו עם פירות מותרים בסלסלה ויש פי 200 פירות מותרים, מבטלים הם את הפירות האסורים. אך במקרה שעץ אחד עורלה, בין 200 עצים נבלע, אסור ללקוט את כל הפירות במודע, ובכך לבטל את העץ הנחבא, מה ההבדל בין השניים? מדוע המחובר לעץ לא בטל ב-200? • שיחה מרתקת בחרוזים לפרשת השבוע, בהגשת הת' מנחם אייזנשטיין • צפו