• נקודה בפרשה: שתי דקות על 'הריק הקיומי'

    פרופ' ויקטור פראנקל טבע במשנתו את המונח 'הריק הקיומי', המעניין הוא שיש לכך מקור בחז"ל. בתיאורם את הבור אליו הושלך יוסף, כבור ריק שאין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, הם ממשילים את 'התודעה האנושית' לבור, וכשאין בו מים (תורה), משמעות שליחות בחיים, היא לא נשארת במצב סטטי, אלא 'הריק הקיומי' הזה מושך אליו דברים שליליים • מאת השליח הרב עומר הלוי • לצפיה