• תורה והוראה: שו"ת פורים עם הרב אקסלרוד

    האם בעת קריאת המגילה צריך השומע לומר בלחש את המגילה יחד עם הקורא? מדוע היושבים בכרכים המוקפים חומה אין להם שום חיוב יום-טוב בי"ד? האם משלוח מנות צריך להיות דווקא על ידי שליח או שאפשר לקיימה ללא שליח? • שו"ת עם הרב גדליהו אקסלרוד, רב קהילת חב"ד ואב"ד, חיפה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם