• 'תביעה נפשית': גליון חודשי הרואה אור לראשונה בימים אלו

    גליון חודשי חדש ראה אור תחת השם "תביעה נפשית". מטרת הגליון לעורר ולחזק את אנ"ש והתמימים למלא את רצון המלך להגיע לכלל ישראל וללמדם דברי אלוקים חיים מתוקות החסידות ודרכיה לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש. הגליון נערך על ידי מטה 'להקהיל קהילות' התמימים חיילי בית דוד ומופץ באה"ק בסיוע 'התאחדות החסידים' • להורדת הגליון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם