• עניני בית הבחירה: מדות החצר החיצונה

    חב"ד אינפו שמח להמשיך בפרוייקט מיוחד לרגל ימי בין המיצרים, בהם אנו מוסיפים בלימוד הלכות בית הבחירה על פי הוראת הרבי מלך המשיח, מיוסדת על דברי הקב"ה ליחזקאל שעל ידי לימוד צורת הבית אנו "עוסקים בבנינו" • בחלק השלישי: מדות החצר החיצונה • ללימוד ההלכות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם