• "עד אז אפשר שייעשה חסיד וירצה ללמוד בתומכי תמימים"

    תשורה מיוחדת חולקה למשתתפים בשמחת הנישואין של משפחות סימפסון-בלעכער, ובה מענות קודש בפרסום ראשון, בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • מה ענה הרבי לאחד שביקש להתקבל ליחידות פרטית, ומה היה המענה לבחור שרצה לנסוע ללמוד בישיבת גייצאד באנגליה? • לצפיה בתשורה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם