• מענות נדירים ביותר בכתי"ק נחשפים בתשורה מרתקת

    "יקבל עליו תענית באחד הימים הקרובים, יסע על הציון הק' ויבקש מחילה וסליחה וכפרה על הנ"ל" • "אין דרכי לומר אותו הדבר כמה וכמה פעמים בתורת בדיחה" • "כמה ענינים מבהילים כבר ראיתי – אבל מודה אני אשר ענין זה מהראשונים "במעלה" ביניהם" • תשורה לחתונת סימספון-סארקין • לתשורה המרתקת

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם