• להורדה: דברי משיח ש"פ משפטים תשמ"ט

    כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומנים של שנים מהתמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר ראשון • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם