• חוברת חדשה – ליקוט כתי"ק ליום הבהיר י"ד כסלו

    לקראת יום הבהיר י"ד כסלו הבעל"ט, בו ימלאו צדי"ק שנה לנישואי כ"ק אד"ש מה"מ והרבנית הצדקנית נ"ע, שמחה מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" להגיש את החוברת החמישית בסדרה, ליקוט כתבי יד קודש הקשורים ליום הבהיר. מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" שמה לעצמה למטרה, ללקט את הכתי"ק שזכינו לפרסומם, ולהנגישם לציבור באמצעות ליקוטים לפי נושאים • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם