• חוברת חדשה: ליקוט כתי"ק בקשר לכ"ב שבט

    לקראת כ"ב שבט, יום היארצייט השלשים של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע אשת כ"ק אד"ש מה"מ, שמחה מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" להגיש את החוברת השניה בסדרה, ליקוט כתי"ק הקשורים לכ"ב שבט ולרבנית נ"ע • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם