• העלון השבועי מדקדקים • חיי שרה תשנ"ב

    בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ חיי שרה תשנ"ב, אנו שמחים לצרף בזה את גליון 'מדקדקים' (46) שיו"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770. עם פתיחת המערכת מחדש לשנת תשע"ט, עבר הגליון התרעננות וחלק מהמדורים התרעננו. אנו מודים לכל אלו שהתעניינו בהוצאת הגליון, ומבקשים מלומדי ומחבבי הדבר מלכות להשתתף בכתיבת הערות ותגובות. כמו"כ מערכת 'מדקדקים' פונה לאנ"ש להשתתף בהוצאות הכספיות של הדפסת העלון • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339