• הוראת הרבי: ללמוד השבוע פסוק עם מדרשי חז"ל

    על פי הוראת כ"ק אד"ש, משיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ט ללמוד בכל יום מימי השבוע דפרשיות תרומה ותצווה נוסף על שיעורי החת"ת הרגילים – פסוק אחד עם מדרשי חז"ל, הכינו חברי את"ה המרכזי דפים מלוקטים הערוכים בטוב טעם, לתועלת תלמידי התמימים ואנ"ש • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם