• הגאון הרגצ'ובי: לא שייך ירושה בנכסי נשיא הדור

    ידועה חביבותו המיוחדת של הרבי לתורתו של הגאון הרגצ'ובי, שתורתו בלולה מתורת הנגלה והנסתר בחריפות וגאונות נפלאה. בסמיכות ליום הבהיר "דידן – דהספרים – נצח" פורסם קטע נפלא מתורת הרגצ'ובי בו הוא מבאר על פי מקורות בתלמוד בבלי וירושלמי שנשיא הוא אדם כללי ולא פרטי, ולא שייך ירושה אחריו לבניו • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם