• דברי משיח • כינוס השלוחים תש"נ-תשנ"ג

    לקראת כינוס השלוחים העולמי – מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח", את התוועדויות ושיחות קודש, של כינוס השלוחים מהשנים תש"נ-תשנ"ב, ויומן מימי הכינוס דתש"נ-תשנ"ג • תדפיס מיוחד מתוך סדרת "דברי משיח" • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם