• גילוי נדיר: "תוכן קצר" ש"פ וארא תשמ"ח – מוגה

    גילוי חדש: לכבוד כ' טבת, יום ההילולא של הרמב"ם – מפתיע "המכון להפצת תורתו של משיח" עם הוצאה חדשה של ה"תוכן קצר" משיחת ש"פ וארא תשמ"ח – כפי שהוגה בשעתו ע"י הרבי מלך המשיח. מהדורה זו של השיחה י"ל בשעתה בקונטרס בפ"ע, אבל מאז ועד היום לא באה שוב בדפוס, ונשארה ספונה אצל אספנים פרטיים וכדומה, וכעת זוכה שוב לראות אור עולם • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם