• בשורה טובה למבקשי השם: ליקוט מענות קודש ה'תנש"א

    בימים הקרובים יופיע "ליקוט מענות קודש תנש"א", הכולל כשבע מאות מענות קודש (!), רבים מהם בפרסום ראשון. הליקוט הינו שלישי בסדרת חוברות ליקוט מענות קודש ממשך השנים • המערכת פונה לכל מי שיש תחת-ידו מענות קודש משנת תנש"א, לשלוח לזיכוי הרבים. המענות ניתן לשלוח עד יום ג' בלילה, לכתובת הדוא"ל: likkutkatyak@gmail.com או בוואטסאפ: +1 (347) 455-1013 • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם