• ביאורים על נושאים נבחרים בשער היחוד והאמונה

    בשורה ללומדי החסידות. חוברת חדשה של הרב יצחק שפירא על נושאים נבחרים בשער היחוד והאמונה. בפרק הראשון ביאור מחודש בדברי אדה"ז על כך שפשט האר"י שהצמצום לא כפשוטו. בפרקים השני והשלישי ביאורים רחבים על היחס בין שם א-להים לשם א-דני ששניהם מהווים את העולם כפי שהוא לעינינו. תוך כדי הפרקים דיוק בריבוי המשלים של אדה"ז על "אש" ועניינם בהשכלה • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם