• קראון הייטס: מרת רבקה שיינא נוטיק ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של האשה החשובה מרת רבקה שיינא נוטיק ע"ה, והיא בת 93 • הלוייתה תתקיים היום, תצא מבית הלוויות "שומרי הדת" בשעה 13:00, ובשעה 13:45 תעבור בחזית 770, לעבר בית החיים • יושבים שבעה בבית בנה ר' צבי הירש נוטיק, רחוב פרזידנט 1665, בין יוטיקה לסקנקטדי • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • כל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם