• כפר חב"ד: מרת לאה רייזל הלמן ע"ה

    הלילה, נתקבלה הידיעה המצערת בדבר פטירת מרת לאה רייזל הלמן ע"ה מוותיקות כפר חב"ד • הותירה אחרי צאצאים רבים, נכדים ונכדות שלוחים ברחבי תבל, מקושרים בלו"נ לרבי מלך המשיח • על מועד הלויה נעדכן בהמשך • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339