• כפר חב"ד: הרב ברוך גופין ע"ה

    בצער רב, נתקבלה הידיעה בדבר פטירתו של הרב ברוך גופין ע"ה, והוא בגיל 95 • היה מתלמידי התמימים בישיבה בסמרקד, היה בעבר כחבר ועד כפר חב"ד נמנה על ראשי הבונים והמתעסקים ביישוב הכפר, ושימש במספר תפקידי מפתח בעסקנות הציבורית בארץ הקודש, ביניהם חבר ועד ע"א מוסדות • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לתולדות חייו

    באדיבות עדכוני חב"ד
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם