• ירושלים: הרב עוזיאל פלטין ע"ה

    בצער רב נתקבלה הבשורה בדבר פטירתו של ר' עוזיאל פלטין ע"ה • זכה להתקרב לרבי מלך המשיח ואף לשהות במחיצתו במשך מספר שנים, ולאחר מכן עלה לארץ הקודש • ר' עוזי היה ימאי במשך שנים רבות ואף הוציא ספר המספר את תולדות חייו ואת מהלך התקרבותו לתורה ומצוות ולחסידות חב"ד • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם