• "גודל החשיבות והיוקר של חיי בני ישראל"

    בקשר עם פטירת השליחה מרת חנה סגל ע"ה, אנו מפרסמים מכתב ניחומים, ובו הוספכה בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מה"מ, בנוגע לחשיבות חיי בני ישראל, והזכות הגדולה בהשתדלות של הארכת החיים אפילו בימים, שבועות וחודשים ספורים • לצילום המכתב

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם