• חדשות חמות
    • קרית גת: שמחת הווארט של משפחות וילהלם – קופרמן
    • בצל ההתחממות בצפון: כנס אמונה וביטחון בקהילת חב"ד צפת
    • ביצוע מרגש ומעורר לניגון חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז
    • כפר חב"ד: שמחת חתונת משפחות רוזנברג – חבקין