• חדשות חמות
    • חָנֵּנוּ ה' חָנֵּנוּ: נבחר הניגון על קאפיטל קכ"ג
    • שיא של כל הזמנים: 113 ניגונים חדשים לקאפיטל קכ"ג!
    • חבר המערכת התחתן – הידידים הגיעו לברך
    • כפר חב"ד: חתונת משפחות בן אמוץ – מיידנצ'יק