• כ"ב סיון
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד
 • כ"ג סיון
  חתונות
  אולמי "ריין" - ראשון לציון
 • כ"ד סיון
  חתונות
  אולמי 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ד סיון
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד
 • כ"ה סיון
  חתונות
  אולמי 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • חדשות חמות
  • גלריית הלילה: שמחת חתונת משפחות הענדל – כץ
  • באר שבע: ראש העיר ומכובדים בשמחת חתונת בת השליח
  • כפר חב"ד: חגיגת 'שבע ברכות' עם עובדי וכתבי 'בית משיח'
  • טרגדיה בבני ברק: החיילת בצ"ה דבורה לאה פישמן ע"ה