• חדשות חמות
    • תיעוד קורע לב: הלוויית הקדוש הת' ישראל יודקין הי"ד בכפר חב"ד
    • אבל בחב"ד: החייל הת' ישראל יודקין הי"ד נפל בקרב בעזה
    • תיעוד ענק מצפת: המונים עלו לקברו של אח הרבי מלך המשיח
    • מהלך היסטורי: חוק ההתנתקות בוטל בכל צפון השומרון